Plantilles posturals exteroceptives

Les plantilles posturals es caracteritzen per produïr petits estímuls a la planta del peu, en zones especifiques, estimulant els baroreceptors epidèrmics que són sensibles a menys d’ 1g de pressió i provocar canvis posturals reflexes . A diferència de les plantilles biomecàniques estàndard poden ser més fines i senzilles i més fàcils d’integrar-se a qualsevol tipus de calçat.

La principal diferència entre les pantilles convencionals es basa en la ideia d’informar al sistema postural, no d’obligar, donem un estímul petit als receptors plantars i automàticament hi ha un canvi en la regulació de la postura en tots els eixos de l’espai, vertical, horitzontal i transversal.

Aquests estímuls són uns minirelleus que van des d’1mm-3mm de gruix i es poden combinar per aconseguir els efectes desitjats.

Amb la seva acció i si es manté l’estímul, hi haurà una tendència a reprogramar l’esquema corporal i solucionar els problemas músculo-esquel.lètics o altres patologies posturals. No obstant, a vegades és necessari integrar algún tipus de modificació biomecànica (+3mm) per afinar més amb el problema. Així que llavors tindriem una plantilla mixta, amb informació exteroceptiva i propioceptiva.

És evident que en tot aquest sistema intervé el Sistema Nerviós, que a través de les seves vies i centres de control subcorticals (subconscients) processa aquestes informacions que venen de la planta del peu i modula una resposta postural inmediata, a través la musculatura antigravitatòria.

És necessari en la consulta, l’estudi clínic previ del pacient i un correcte testatge de les zones on s’han de posar els estímuls i amb quin gruix (1-3mm), i el més important: quins canvis provoca aquesta plantilla en la biomecànica, la mobilitat i l’esquema postural del pacient.

El posturòleg coneix bé la interacció entre el peu i la resta del cos, així s’evitaran efectes indesitjats o repercussions a altres zones del cos degudes a una mala integració de la plantilla.

Sense cap dubte aquestes plantilles exteroceptives obren nous horitzons en la terapèutica de nombroses patologies cròniques del sistema músculo-esquelètic lligades a la disfunció postural.

 

Indicacions:

  • Patologia musculo-esquelètica lligada a les alteracions de l’eix corporal: lumbàlgies, cervicàlgies, hèrnies discals, patologia tendinosa, metatarsàlgies, neuroma de Morton etc..
  • Lateralitzacions i torsions de l’eix corporal amb les consegüents falses dismetries.
  • Millora de l’equilibri i l’estabilitat durant l’envelliment, evitar caigudes.
  • Millorar el rendiment esportiu, La regulació postural resulta moltes vegades alterada per múltiples traumatismes, lesions mal resoltes. Les plantilles permeten recuperar la estabilitat, precisió i coordinació.
  • El peu infantil. La majoria d’autors de referència mundial desaconsellen posar plantilles abans dels 5 anys que no siguin exteroceptives, a excepció que hi hagin deformitats importants.

 

Abel Farnós i Abadal. Osteòpata i posturòleg.

Marta Tomàs i Octavio. Podòloga i posturòloga. Màster en patomecànica del peu.