Kinesiologia

És un mètode de diagnòstic que utilitza tests musculars per a descobrir desequilibris energètics i poder-los corregir. Amb el test muscular establim un diàleg amb el cos de dins cap a fora. El cos humà està expressant constantment de manera externa el que succeeix internament i això ho podem detectar i evaluar a través d’aquest test muscular.

És una aproximació holística corporal que té en compte l’aspecte Psico-Emocional,  Energètic, Bioquímic( que respirem, bebem, mengem).. i Estructural de l’individu, que permet identificar les carències, necessitats o dificultats que es poden presentar en aquests aspectes.

El múscul respon com un sistema binari on-off, dèbil-fort, així podem obtenir informació sobre la persona en qualsevol dels aspectes anomenats: emocional, energètic, estructural o bioquímic.

Per exemple, a nivell  bioquímic podem identificar quins aliments no ens van bé, si tenim carències en alguna vitamina, aminoàcids, minerals…inclús si tenims paràstis o fongs i metalls pesats.

La Kinesiologia iniciada pel Dr. Goodheart, quiropràctic, ha adaptat des dels seus inicis coneixements de la Medicina Tradicional Xinesa: meridians, realcions entre músculs i òrgans i coneixements a partir dels treballs d’Osteòpates sobre punts neurovasculars i neurolimfàtics.

Seguint aquesta evolució ha integrat  aspectes fisiològics de la nutrició humana i com els òrgans i visceres es veuen afectats per les emocions.  Ha afegit així, teràpies com les Flors de Bach, la Homeopatía, La PNL (Programació Neurolingüística), Osteopatia, Cromoterapia…entre d’altres per a poder solucionar els desequilibris que es presenten.

EL creador inicial de la Kinesiologia el Dr. Goodhearth va afirmar «el llenguage del cos mai menteix”

Igual que totes les medicines o teràpies holístiques, quan apareix un símptoma a algun lloc és possible que la causa estigui en una alta zona i que la solució vingui per una correcció a un nivell diferent. Per exemple, un dolor lumbar por venir per un problema en la oclusió, estrés o una disfunció de l’intestí gros però  també de  la mateixa zona lumbar si hem rebut un traumatisme o una caiguda. Al mateix  temps una correcció bioquímica amb alimentació i fitoteràpia pot millorar símptomes migranyosos ja que millorarem el funcionament del fetge, o una milloria emocional que permeti gestionar millor l’estrès pot millorar uns problemes intestinals d’aspecte funcional.

Actualment hi ha dos corrents, dos maneres d’utilitzar la Kinesiologia. Hi ha la Kinesiologia Aplicada creada per Goodherarth i evolucionada pel Dr. John Thie el 1970, que utiliza els músculs indicadors de cada òrgan i ho relaciona amb els Meridians de la MTC(Medicina Tradicional Xinesa) i la Kinesiologia Holística creada per l’osteòpata Belga Raphael Van Asshe, que utilitza un sistema propi basat en la longitud de les cadenes musculars, anomenat ARM REFLEX(AR) i que simplifica el testatge.

Què fa el Kinesiòleg?

Utilitza el test muscular per descobrir desequilibris energètics en el cos. Per solucionar-los es servirà de les teràpies que consideri més útils i els coneixements que hagi adquirit com a professional: Homeopatia, Fitoteràpia, Psicologia, Nutrició, Osteopatia…

Per tractar aquests desequilibris , en aquesta consulta utilitzarem: