IMP Teràpia

La teràpia de reflexes IMP és un enfoc educatiu desarrollat pel pedagog P.Landon, encaminat a la reequilabració del moviment i dels reflexes primordials o arcaïcs. Es complementari a qualsevol teràpia que tingui com objectiu, millorar el desenvolupament psicomotriu, cognitiu i emocional del ser humà durant la infància, no obstant també pot ser aplicada als adults.

És el resultat d’una síntesi de diferents teràpies i enfocs sobre els reflexes i moviments arcaïcs. Entre les principals influències destaquen els treballs de:

 • Svetlana Masgutova (doctora en pedagogia, Rússia), una de les persones més expertes en tema de reflexes.
 • Paul Denison (doctor en Pedagogia, USA), creador de la educació kinestèsica i del BRAIN GYM.
 • Peter Blythe y Sally Goodart ( creadors del mètode anglès d’integració sobre els reflexes a l’Institute for Neurol-Physiological Psychology INPP).
 • Teràpia de Moviments Rítmics, enfoc de l’escola Sueca.
 • Brendan O’Hara de l‘escola Australiana.
 • Jean Ayres amb el seu treball sobre el vestíbul, el sistema visual i el tacte
 • Bonnie Bainbridge de l’Escola Americana, amb el Body-Mind Centering.

Què són els Reflexes Arcaïcs?

Ja en les primeres setmanes de vida apareixen uns moviments rítmics en l’embrió anomenats moviments primordials, que donaran pas a reflexes. Aquests reflexes son uns automatismes no voluntaris que apareixen en el fetus en el període uterí i són presents al naixement fins 6-12 mesos després del part. A partir dels 6-12 mesos haurien d’estar ben integrats per a que el nounat pugui passar a esquemes motrius més complexes, encaminats cap al control voluntari del moviment i la cognició.

Factors que condicionen un mala integració dels reflexes.

En el moment del part:

 • El part provocat
 • Ventoses
 • Fòrceps
 • Cessàrea

Part molt llarg o molt curt en el temps:

 • Peridural
 • Part de natges

Durant el primer any del nounat s'ha de prestar atenció a :

 • Caminadors, parc, maxicosi..
 • Seients per al cotxe
 • Faldons que dificulten la posició de quadrupèdia
 • Lactància materna exclusiva mínim fins 6 mesos

Conseqüències d'una mala integració dels reflexes:

Perceptius:

Mala postura corporal, asimetries, pèrdua de l’esquema corporal, dificultats en sentir el propi cos, dificultats en la lectura..

Motrius:

Dificultats en la lateralitat, dreta-esquerra, mala coordinació ull-mà, marxa alterada, poca coordianció en general, dolors musculars i tendinosos…

Emocionals :

Estrès, pors, hiperactivitat, mala gestió emocional, irritabilitat, incapacitat de relaxar-se..

Cognitius:

Problemes d’aprenentatge

Uns reflexes arcaïcs mal integrats són una de les causes principals de problemes d’aprenetnatge  amb les consequències tant per al nen, la familia i socials. Frustració, ansietat, por, bulling escolar: posar malnoms, etiquetes als companys, són per desgràcia prou habituals i es podrien evitar amb un treball i un acompanyament en la integració d’aquests reflexes.

Enllaços d'interès